אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 488. לבושי הנשמה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

488. לבושי הנשמה

סאטפורט, ר"ח אדר ב' תשי"ז

ענין לבושי הנשמה. כפי שהאדם התיגע בקיום תורה ומצוות, נעשה לו בהיכל הזה (שהוא היכל עצם השמים בחינת הוד) למעלה מלבוש, להתלבש בו בעולם ההוא (הסולם, פקודי דף קס"ו).

צריך להבין ענין "לבוש" מהו. זה ידוע ששום דבר אי אפשר להשיג ברוחניות רק על ידי הלבוש, שהוא דוגמת בחינת כלי הראוי למילוי אור. לכן אם האדם התיגע, היגיעה עושה לו את הכלי, היינו הרצון והצורך למילוי אור. כי לא נותנים מלמעלה שום דבר מטרם שיש צורך לאותה הארה.

והיגיעה שהאדם מתייגע, גורמת לו צורך ורצון, היינו שהוא נעשה נצרך שה' יעזור לו שיצא מן המיצר, שהוא מוציא את עצמו בזמן היגיעה. ולולי היגיעה, אין לו צורך לעזרתו יתברך. נמצא שדוקא היגיעה ממציאה לו לבושי הנשמה, שתהיה התגלות אלקות.

חזרה לראש הדף
Site location tree