אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 491. עליית מ"ן (ב')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

491. עליית מ"ן (ב')

שאלה: עליית מ"ן נקרא עליית חסרון למעלה. ומדוע כתוב שעליית מ"ן נקרא מצוות ומעשים טובים.

מ"ן נקרא חסרון. אבל מה חסר להתחתון, שעל ידי זה יגרום תוספת שפע בעולמות. בזמן שאדם עוסק בתורה ומצוות, התורה ומצוות עושין מקודם מ"ן באדם. כלומר שהאדם מקבל חסרון, ורואה שחסרין לו תורה ויראת שמים, משום ההסתר וההעלם שישנם בהעולם מסיבת הצמצום. נמצא שהאדם מקבל אז חסרון. והחסרון הזה הוא מעלה למעלה, שימלאו אותו. נמצא לפי זה שעל ידי תורה ומצוות אדם מקבל מ"ן, והמ"ן הזה הוא מעלה למעלה וגורם גילוי בכל העולמות.

חזרה לראש הדף
Site location tree