אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 493. בן צדיק ובן רשע
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

493. בן צדיק ובן רשע

"תא חזי, באברהם כתיב "שוב אשוב אליך" ולא אליה, אליך ודאי בך אתקשר ולא בנוקבא" (זהר בשלח מ"ד ע"ב).

ויש לפרש על דרך זה מה שפירש רש"י על "ויעתר לו ה"', ודרשינן "לו, ולא לה, שאינה דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע", עד כאן לשונו.

ולכאורה תמוה שצדיק בן צדיק הוא מדרגה יותר גדולה, דהסברה נותנת להיפך, לפי הכלל לפום צערא אגרא, וצדיק בן רשע קשה לו יותר להיות צדיק, בזה שאינו לומד ממעשי אבותיו, ומתגבר בכל פעם בכוחות עצמו עד שנעשה צדיק, אם כן לכאורה תפילתו צריכה להתקבל יותר.

ויש לפרש דענין "צדיק בן רשע" נקרא בחינת נוקבא, שהיא בחינת אמונה. היינו שמקודם היה רשע ואחר כך נעשה לצדיק. היינו מטרם שזכה לבחינת אמונה, עדיין הוא רשע, ואחר כך הוא נעשה לצדיק. ובחינת אמונה נקראת בחינת מלכות, דלית לה מגרמה ולא מידי, ולכן מבחינתה אין עדיין חיים, רק בזמן שזוכין לבחינת תורה, שנקראת עץ חיים, נקרא בחינת זכר, שהוא בחינת משפיע, שהתורה משפעת חיים. ומי שזכה לבחינת תורה נקרא "צדיק בן צדיק". כי מדרגתו הקודמת, היינו מטרם שזכה לבחינת תורה, היה לו אמונה, שנקרא צדיק. ולכן, ויעתר ה' לו, משום שעל ידי בחינת זכר, שהוא בחינת צדיק בן צדיק, יהיה להבן בחינת קיום.

חזרה לראש הדף
Site location tree