אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 494. אין יראה אלא במקום שלמות
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

494. אין יראה אלא במקום שלמות

"אין יראה אלא במקום שלימות, היות שכשיש יראה אין מחסור" (זהר יתרו, הסולם אות רמ"ח).

ויש להבין מדוע יראה נקרא שלימות ואין מחסור.

תשובה: יראה נקרא נורא, שהוא קו אמצעי. ויש שם יראה שאסור לקבל חכמה בלי חסדים. נמצא שקו ימין שיש בו חסדים, אין שלימות, שחסרה חכמה. וקו שמאל אין שלימות מחוסר חסדים. ובלי חסדים אין החכמה יכולה להאיר.

נמצא, יעקב שנקרא נורא, יש לפרש שהוא מסך דחיריק, שפירוש שמעורר מלכות דמדת הדין, ובמדת הדין היא מבטלת את הג"ר דחכמה עד כדי כך שהאור מסתלק, ואין לך יראה גדולה.

אבל יעקב נקרא מדת הרחמים, שרחמים מראים על שלימות. היינו שעל ידי הסתלקות הג"ר דחכמה הוא יקבל עכשיו שלימות, היינו חכמה המלובשת בחסדים. וזה נקרא שלימות, שאין כאן מחסור לא מחסדים ולא מחכמה. וזה קו אמצעי, שהוא כלול מחכמה ומחסדים. לכן נקרא יעקב נורא, היינו יראה, ונקרא גם כן רחמים, ונקרא שלימות, כי אין כאן שום מחסור.

חזרה לראש הדף
Site location tree