אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 495. עלה הקדוש ברוך הוא
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

495. עלה הקדוש ברוך הוא

עלה הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב עלה אלקים בתרועה (זהר יתרו סולם אות ר"נ).

ויש להבין מהו הפירוש שה' עלה, וכי יש עליות וירידות אצל הבורא.

תשובה: כל העליות וירידות שנוהגות בהנבראים, זהו מצד הנבראים, אבל באלקות אין שום שינויים. אלא אם התחתונים ראויים, אז אצלם האלקים בזמן העליה, שהוא ראה את חשיבות אלקות, שזה נקרא "עלה אלקים בתרועה".

חזרה לראש הדף
Site location tree