אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 496. דרך אמת
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

496. דרך אמת

ענין של דרך אמת. יש דרך שקר ויש דרך אמת, בענין הסיבה, המחיבת את האדם לעסוק בתורה ומצוות. יש סיבה הנקראת "תועלת הגוף", שעל ידי העסק בתורה ומצוות יקבל שכר בעולם הזה, וכמו כן בעולם הבא. ובשיעור שהוא מאמין בשכר ועונש, הוא יכול לקימם, משום שזה לתועלת הרצון לקבל, הנקרא גוף. וזה נקרא "דרך שקר", מטעם שאינו יכול להגיע למטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו, משום סיבת נהמא דכסופא. לכן צריכים להשתוות הצורה. ואם כל העסק שלו הוא לתועלת עצמו, אם כן איך יכול להביא זה להשתוות הצורה.

לכן "דרך אמת" נקרא, אם הסיבה המחיבת אותו, הוא מטעם להשפיע, שהוא שלא על מנת לקבל פרס. לכן רק זה הוא דרך אמת, היות שעל ידי זה יתוקן את ענין נהמא דכסופא.

ובזה נבין מה שכתוב בזהר הקדוש "במידה שאדם מודד, מודדים לו" (פנחס דף קצ"ח אות תק"ו). ופירש בהסולם, שמשפיעים לו באותה מידה שהזכיר, שזה כמו שכתוב, "בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך". היה צריך לומר, תזכיר את שמי. אלא הפירוש הוא, באותה מידה שאני מזכיר את שמי, באותה מידה אבא אליך.

ולכאורה אין שום פירוש למה שהוא מתרץ. אלא לפי הנ"ל מובן היטב, היינו שבאותה המידה שהזכיר, היינו למה שאדם משתוקק, את זה נותנים לו. והנה אלו, שהולכים בדרך האמת, היינו שרוצים לעשות נחת רוח ליוצרו, והם רואים, שכל מעשיהם אינם לשם שמים, אז הם מתפללים לה', שהוא יראה, שהם יוכלו לעשות מעשים לשם ה'. אז אומר הקדוש ברוך הוא, "בכל מקום אשר אזכיר את שמי", היינו שאתם תתנו לי את האפשרות, שאני אוכל ליחס את שמי על מעשיכם. היינו, שיהיה התעוררות מלמטה, שאני, אומר הקדוש ברוך הוא, איחס את שמי על המעשים. אז מאיפה אתם תדעו, שאני כבר מיחס את שמי עליהם. זה תראו, אם אני "אבוא אליך וברכתיך". היינו שכל מטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו, אינה יכולה להתגלות מטרם שתקנתם את ענין נהמא דכסופא, היינו שתעשו את מעשיכם להשפיע. ואז יקוים מטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו.

וזה שכתוב, "בכל מקום אשר אזכיר את שמי". שאני יחסתי את שמי עליהם, היינו שכל מעשיכם רק להשפיע. אז תדעו, אם אני "אבוא אליך, וברכתיך". על דרך שאומר הרמב"ם, "היכי דמי תשובה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות".

חזרה לראש הדף
Site location tree