אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 499. אני זהו המלכות
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

499. אני זהו המלכות

"הלומד תורה בפני עם הארץ, כאילו בועל ארוסתו בפניו". עם הארץ נקרא הרצון לקבל. בועל, היינו יחוד. בפני עם הארץ, שעדיין עם הארץ שולט בו. אלא שצריך להיות נכנע, כמו שאמרו ז"ל, "עם הארץ אימת שבת עליו".

אירוסין ונישואין, "כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה". ברכה היינו השפעה, שהיא על מנת להשפיע, כשהאדם מתיחד עם השכינה הקדושה.

חודש אלול הוא ענין תשובה, אני לדודי, ודודי לי, שזה הרמז לתשובה. בזהר הקדוש כתוב: תשוב ה' לגבי ו', ליחד שם י"ה בו"ה ביחודא שלים. אין ה' שלם ואין הכיסא שלם, עד שיכרית זרעו של עמלק.

להבין כל זה צריכים להקדים את התכלית, מה תפקידנו בחיים, ומהתורה, ומהמצוות. תכלית הבריאה היא להטיב לנבראיו. הבריאה היא יש מאין, היינו אני מאין, שאני זהו המלכות.

חזרה לראש הדף
Site location tree