אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 500. בהעלותך את הנרות (ב')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

500. בהעלותך את הנרות (ב')

"בהעלותך את הנרות, אמר ליה הקדוש ברוך הוא למשה, לא בשביל שאני צריך לנרות כתיב על הנרות, אלא לזכותכם, שנאמר, ונהורא עמה שרא. וכתוב גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר כחשכה כאורה. שזה בא ללמדך, שאינו צריך לנרות של בשר ודם" (מדרש רבה).

"מחוץ לפרוכת העדות יערוך. וכי לאורה הוא צריך, והלא כל ארבעים שנה, שהלכו בני ישראל במדבר, לא הלכו אלא לאורו. אלא עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. מאי עדות, אמר רב, זו נר מערבי, שנותן בה שמן כמדת חברותיה, וממנה היה מדליק, ובה היה מסיים" (שבת כ"ב ע"ב:).

לפרש זה, צריכים להבין, שמטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו. ויחד עם זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות מעשיות. משמע מזה, שבלי המעשים של הנבראים אין ביכולתו להשפיע את ההטבה. ומביא ראיה, שמ' שנה, שהלכו ישראל במדבר, לא הלכו אלא לאורו, היינו שהיה רק אתערותא דלעילא, שנקרא "לחם מן השמים", שהשפע הגיע להם בלי הכנה של מעשה של התחתונים. ו"לחם מן הארץ" נקרא, שהשפע בא על ידי מעשי התחתונים. וזה נקרא לחם הקלוקל, היינו בלי יגיעה. ו"נפשנו קצה בלחם הזה", מטעם שבדבר הבא בלי יגיעה, אין מרגישים כל כך טעם, כמו בדבר הבא על ידי יגיעה.

חזרה לראש הדף
Site location tree