אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 501. מדת האמת (א'(
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

501. מדת האמת (א'(

"אלה תולדות יעקב יוסף", כל מאן דהוה מסתכל בדיוקנא דיוסף, הוה אמר דדא הוא יעקב, תא חזי, דבכלהו בני יעקב לא כתיב אלה תולדות יעקב ראובן בר יוסף, דדיוקנא דמי לדיוקנא דאבוי.

להבין את הנ"ל הוא דצורתו של יעקב היתה אמת, כמו שכתוב, "תתן אמת ליעקב". וצורת יוסף הוא יסוד ברית. כי הוא בחינת צדיק יסוד. כמו הניסיון באשת פוטיפר.

וכמו כן על פירוש לכו אל יוסף, כל אשר יאמר לכם עשו. ופירשו במדרש, שיוסף אמר להם, אלוקי אינו זן את הערלים, לכו ומולו את עצמכם, ואתן לכם.

וצריך להבין, מהי מדת האמת, ומהי מדת ברית. "אמת מארץ תצמח", היינו שצמיחת האמת הוא בזה שמונח בארץ. ומה נמצא על פני הארץ, רק שקר. ודווקא מצב הזה הוא האמת. היינו, "אמת" נקרא בחינת מועיל. ואם השקר מועיל, אזי זהו האמת, היינו שבאמת צריכים עכשיו לומר השקר, ודווקא על ידי זה יתגלה המטרה האמיתית, על דרך משלא לשמה באים לשמה. ולכן בזמן הירידה, צריך האדם להיות גם כן בשמחה ולומר, שמצב הזה, שאני מרגיש, זהו מצב הטוב בשבילי.

וזהו שמובא במדרש שמואל, וזה שגור בפי כל, שאמת הוא כבד, על כן נושאיו הם מועטים, היינו שקשה לומר, שזה שאני מרגיש עכשיו, הוא השגחה אמיתית בבחינת טוב ומטיב, ושאני צריך לקבל את המצב בשמחה ובאהבה. וזה ענין "אמת קנה", היינו ביגיעה, "ואל תמכור", היינו שאין אתה יכול למצוא מישהו שירצה לקנות, כי זהו עבודה, שהאדם צריך לקנות בעצמו, ואין משהו יכול לעזור לו, ולמכור לו את האמת. כי כל אדם יש לו אמת לפי דרגתו, וזהו אמת מלשון אמת הבנין, שזהו מידה, שלכל אחד ואחד יש לו מידה בפני עצמו, ואין לבוש של חברו מתאים למדתו של השני.

חזרה לראש הדף
Site location tree