אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 504. סוד ה' ליראיו
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

504. סוד ה' ליראיו

"סוד ה' ליראיו", לפני עקבתא דמשיחא רק יראי ה' במאה אחוז זכו לבחינת סוד, היינו התענוג העליון, שלא כל אחד יכול לשמוע ולהרגיש. וזה יש כוח אמונה, שהמשיכו אבותינו, שיכולים להמשיך על ידי האמונה את התענוגים העליונים, שאז גם הגוף נקרא בחינת "סוד". אבל בעקבתא דמשיחא, שזה זמן קרוב לגמר התיקון, שאז לא יהיה בחינת סוד, אלא "כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדלם". לכן כעת, שהוא קרוב לזמן הזה, מי שעוסק בתורה ומצוות, כבר יכול להמשיך ולהרגיש את התענוגים העליונים, מה שהיה עד עכשיו בבחינת סוד.

לכן על כל מצוה ומצוה צריכים לכוון, בכדי להמשיך חיות ותענוג עליון, עד שגם הגוף יהנה מזה. ואחר כך מתחילה עבודת הצדיקים, בבחינת על מנת להשפיע ולא לקבל לעצמו.

חזרה לראש הדף
Site location tree