אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 505. חסד של אמת
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

505. חסד של אמת

מוצש"ק ויחי

בזמירות של שבת "כל מקדש" כתוב, "שאו ידיכם קודש, ואמרו לאל, ברוך ה' אשר נתן מנוחה לעמו ישראל".

"ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו... ועשית עמדי חסד ואמת" וכו'. ופרש רש"י, חסד של אמת זהו שאינו מצפה לתשלום גמול. הקשה, מדוע שלא קרא אלא ליוסף. והשיב, משום שבידו היכולת. "ויצוו אל יוסף לאמור, אביך צווה לפני מותו לאמור, כה תאמרו ליוסף, אנא שא נא פשע אחיך" וכו'. ופרש רש"י, שינו בדבר מפני השלום, כי לא צווה יעקב כן.

"ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך" וכו'. ופרש רש"י, לפי שאתה טורח להתעסק בקבורתי. אם כן אין כאן חסד של אמת, ויותר טוב היה, אם רוצה שיקיים, אם היה נותן לו שכר, אם רוצה לתת ליה.

אלא שזה ענין שקרא דווקא ליוסף, שיעשה חסד ואמת. מפני הכוונה, שילך בדרך הזה. והכוונה היתה על ענין האחים, שלא ינקם בהם, אם הוא ילך בדרך שלא חסד ואמת. ועל זה רמזו, "אביך צווה לפני מותו".

חזרה לראש הדף
Site location tree