אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 508. ענין עלית מלכות לבינה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

508. ענין עלית מלכות לבינה

הנה בפתיחה לחכמת הקבלה מבואר, שאם האדם היה נמשך רק ממלכות, שהיא הרצון לקבל אך לעצמו, אז לא היה לו שום מציאות, שיוכל לעשות איזה מעשה להשפיע. ורק על ידי העירוב של מלכות בבינה, אז יש במלכות גם כן ניצוצי השפעה. ומזה יהיה יכולת לאדם לעשות מעשים להשפיע. ודבר זה גרם גם כן שיהיה צמצום ב', שעל ידו האדם יכול להגיע למעשי השפעה.

ולהבין את זה על דרך העבודה, יש לפרש, הלא אנו רואים, שיש מרחק גדול בין קבלה להשפעה. ובחינה, המחברת את שתיהן, היא השפעה על מנת לקבל, שגם בבינה נתערבה בחינת קבלה, שבבינה, הנקרא רצון להשפיע, יש שם עירוב של קבלה. לפי זה יוצא, שגם בזמן שהאדם עושה מעשה להשפיע, מעורב שם רצון לקבל. לכן גם אז אסור להמשיך שפע, משום שהוא יפגום בה עם הרצון לקבל, אשר יש בו.

אבל יחד עם זה הגוף כבר מסכים לעבודה, כי יש שם עירוב לטובת הגוף, כי בזמן שאין האדם רוצה לעבוד רק בעל מנת להשפיע, אז בא הגוף ושואל, "מה העבודה הזאת", היינו מה אני ארוויח מזה. ויש לפעמים, שהאדם יכול לעבוד רק להשפיע לטובת הכלל, כי בזמן שמרגיש את הצער של הציבור, יש כוחות בגוף, שיכול לבטל את פרטיותו עצמו לטובת הכלל.

אבל זה דווקא בזמן, שהוא בטוח שעל ידי זה שהוא יבטל את עצמותו, ינצל הכלל. אזי הפרט בטל לגבי הכלל. כי יש טבע, שהקטן יכול להתבטל בפני גדול. אבל בזמן שהצלת הכלל היא בספק, אז אין לו כוח להתבטלות כלפי כלל, משום שאין ספק מוציא מידי וודאות, כי מסירת נפשו היא וודאית, והצלת הכלל היא בספק!

וכמו כן, אם אין האדם רואה, שעל ידי העסק בתורה ומצוות במסירות נפש, יהיה לו הנאה לטובת הגוף, ומתחיל לעבוד, שיהיה מזה לטובת ה', אזי זה ספק בעיניו, מי יודע אם הקדוש ברוך הוא יהנה מעבודתו. אם כן זה ספק אצלו, ואין ספק מוציא מידי ודאי, כי לאמונה הוא נצרך, שיאמין שיש נחת רוח למעלה מעבודתו. והיות שכוחות כאלו אינו נמצאים בגוף, לכן מטרם שהאדם זוכה לאמונה, הוא מוכרח לעבוד בשלא לשמה. וזה בא לו לאדם על ידי העירוב המלכות בבינה כנ"ל.

ואין באפשרות שהאדם יוכל לעבוד לשמה, אלא רק מתי שיהיה לו אמונה. לכן אם האדם רוצה לעבוד עבודה לשמה, הוא צריך לרכז את כל כוחותיו רק על נקודה זו, היינו שיתפלל לה', שישלח לו את אור האמונה, שרק אז יזכה לעסוק בתורה ומצוות לשמה.

חזרה לראש הדף
Site location tree