אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 509. גילוי אהבת ה'
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

509. גילוי אהבת ה'

"וזרח משעיר למו". פירוש, ממה שאמרו בני שעיר, שאינם רוצים לקבל, מזה האיר לישראל, והוסיף עליהם אור ואהבה רבה. "הופיע מהר פארן", ממה שאמרו בני פארן, שאינם רוצים לקבל, מזה הוסיפו לישראל אהבה והארה יתירה כראוי (זהר חקת דף נ"ה בהסולם).

ויש לשאול, מדוע נתלה אהבת ישראל, בזה שהאומות העולם לא רצו לקבל את התורה. משמע מזה, אם אומות העולם היו מקבלים את התורה, לא היה שום מקום לאהבת ישראל, היתכן אם מי שאוהב את השני ורוצה להראות לו את האהבה, שאוהב אותו, אז הוא מביע את זה שהוא אוהב אותו, מסיבת שחברו לא רוצה לשמוע בקולו, בשביל זה יש לו אהבה אליו, זה נחשב לשבח או לגנאי, כיון שתולה את האהבה מסיבת חברו, הוא הגורם, והוא מצדו עצמו אין לו אהבה אליו.

והענין, כי ענין בני שעיר ובני פארן הוא אצל כל אחד ואחד. הרע שבבן אדם יש לו הרבה שמות, שזה לפי הפעולה כך הוא נקרא. ויש אהבה לעם ישראל, בזה שהרע של אדם לא רוצה לקבל את תורה ומצוות. והאדם מתגבר על הרע, מזה נמשך ההארות לעם ישראל.

כי לאמתו של דבר הוא, ה' רוצה לתת לנבראים יותר משהם רוצים לקבל, רק מסיבת נהמא דכסופא יש תיקון, שהאדם מוכרח מקודם לגלות את הבחירה. ותכף כשהאדם מגלה את הבחירה, תכף מתגלה אליו את אהבתו יתברך אליו.

וענין בחירה שייך לומר דווקא בזמן, שרע שבו מגלה את כוחו, היינו שמתנגדת לו לעסוק בתורה ומצוות. ממילא נמצא, שדווקא בזמן שהאומות העולם שבאדם מראים את כוח ההתנגדות, אז יש מקום לבחירה. לכן דווקא על ידי זה שבני שעיר ופארן לא רוצים לקבל את התורה, אז הוא המקום, שה' יכול לגלות את אהבתו אליו, מסיבת שהאדם כבר גילה את כוחו.

מה שאין כן אם הם לא מתנגדים לו, אין לו מקום לגלות את הבחירה, וממילא אין הקדוש ברוך הוא יכול לגלות את אהבתו, כי אם יגלה את אהבת ה' לאדם, אז כבר לא יהיה מציאות לבחירה.

חזרה לראש הדף
Site location tree