אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 516. ענין נעל
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

516. ענין נעל

נעל הוא דבר, שעל ידו קונים קנין. הנה הנעל נותנים על הרגל. רגלים הוא בחינת מרגלים. ונעל משימים על הרגלים, אז לא כואבים רגלים, בזמן שהרגלים רוצים להחזיק לאדם, שרגלים נקרא, שהאדם עומד על הרגלים. ומהו הפירוש, שהרגלים, שעליהם עומד האדם, לא יקבלו היזק.

ומהו, שנאמר אצל משה, "של נעלך מעל רגליך", אם נעל נקרא שנועל את טענת מרגלים. ולפי זה מה יהיה הפירוש "של נעלך".

יש לומר, "רגליך" הוא בחינת רגילות, היינו מה שבא לו מצד החינוך. ובכדי שלא יאבד לו החינוך, הוא צריך נעל, מלשון מנעול, היינו לסגור. אבל לבחינת משה, שהוא בחינת תורה, שם להיפוך, מלשון מנעל, היינו ששם צריכים לזרוק הנעלים ולקבל הכול על דרך התורה.

חזרה לראש הדף
Site location tree