אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 517. חקת התורה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

517. חקת התורה

מהו איסור לימוד תורה לעכו"ם, "זאת חקת התורה".

פירוש, שמי שרוצה לזכות לתורה, הוא מוכרח לקבל על עצמו בחינת מלכות שמים למעלה מהדעת, שפירושו, שאם הגוף בא לשאול אותו שאלת פרעה, "מי ה' אשר אשמע בקולו" ושאלת רשע, "מה העבודה" - לא לתת שום תירוץ שּׂכלי, היינו לחפש תירוצים ולהלביש אותו בתוך השּׂכל, אלא צריכים להשיב, אני מקבל מלכות שמים בתור חוק בלי שּׂכל.

ועל ידי שמקבל על עצמו את מלכות שמים בבחינת חוק, אז הוא נקרא בחינת ישראל, היינו שיוצא משליטת עכו"ם, היינו מה שהגוף דורש, שיהיה הכול בבחינת שכל החיצוני, שהגוף יבין, הוא יוצא משליטה זו. ואז הוא נבחן לבחינת ישראל. ואז הוא ראוי לקבלת אור התורה, הנקרא התורה מתקיימת, שזה פירושו, אסור ללמוד תורה לעכו"ם, שנאמר "לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום".

וזה פירוש מה שאמרו חז"ל, "אין העולם מתקיים, אלא במי שבולם עצמו בשעת מריבה, שנאמר, תולה ארץ על בלימה", שפירוש בולם, שאינו משיב בשעה שהגוף מתחיל לריב עם האדם עם הטענות מי ומה. והוא אינו נותן על זה שום תשובה, שזה נקרא "בולם". על ידי זה יש קיום העולם, המנוחה, שהאדם צריך לזכות בעולם, הוא רק על ידי בלי-מה, שאין לו שום יסוד, אלא רק מטעם חוק. "זאת חוקת התורה". מלכות נקראת חוקה והיא באה מז"א שנקרא תורה. ולא התורה עצמה שהיא ז"א, אלא היא רק דין התורה, גזירת התורה שהיא מלכות.

חזרה לראש הדף
Site location tree