אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 518. הבא לטמא
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

518. הבא לטמא

זהר בהעלותך (דף כ"ב ובהסולם אות ס"ו): ... הבא לטמא, היינו שבא לראות, איך שהוא טמא, מטמאין אותו. היינו שמראים לו מלמעלה את טמטום הלב. שלב, היינו שהוא, טמא מת, מבחינת "רשעים בחייהם נקרא מתים".

מה שאין כן מי שמחזיק עצמו לשלם ואין לו ביקורת על מעשיו, הוא צדיק לפי הבנתו, והוא שייך לכלל, שהעבודה שלהם היא בבחינת שכר ועונש.

"עד שתרבה דעתן ויתחכמו חכמה יתירה" - שהם נמצאים בבחינת הדומם, ומחפשים את האמת, מגלים להם רז זה - מה זה לשמה. ומי מגלה להם, זה בא מלמעלה, שזה נקרא, "הבא לטהר מסייעים אותו".

נמצא, מי שהוא טמא, היינו שהוא מבין, שהוא טמא מת, מבחינת "רשעים בחייהם נקרא מתים", זה בחינה א'. וזה שהוא "בדרך רחוקה", היינו שמגלים לו מלמעלה, איך שהוא רחוק מדרך האמת ורוצה לברוח מהמערכה, עד שהוא מעורר רחמים. לכן בפסח ראשון הוא עוד לא היה טהור.

פסח הוא קו שמאל, היינו שמגלים לו רזי תורה. וימין נקרא טהור, שהוא בבחינת חסד שעבודתו בעל מנת להשפיע. אז בפסח שני הוא עושה תשובה, היינו שמטהר עצמו עם חסד, היינו להשפיע. ואז הוא יכול לזכות לפסח, שהוא קו שמאל חכמה.

חזרה לראש הדף
Site location tree