אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 520. יזל מים מדליו
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

520. יזל מים מדליו

"יזל מים מדליו". ידוע שמים נקרא תורה. "מדליו", הוא מלשון דל. כי בזמן שהאדם מחזיק את עצמו לדל, היינו בחינת שיפלות, ואומר, היות שאני אדם דל ושפל, אם כן לא מגיע לי, שיהיה לי מושג בעבודת ה' יותר מאנשים פשוטים, שהם הולכים רק לפי מה שקבלו מהחינוך, ואין להם צורך להבנה בתורה ומצוות, אלא כל מה שקבלו מהחינוך בהיותם ילדים קטנים, שעם זה הם מסתפקים ועוסקים בתורה ומצוות כפי יכולתם, ולא אומרים שחסר בעל מנת להשפיע וכדומה, אלא שמסתפקים במועט.

כמו כן האדם, שכל פעם לאחר עבודתו בבחינת השמאל, שהוא רואה, שהוא בעל חסרון ואינו הולך קדימה בעבודת ה', היינו שאין לו שום מושג יותר גבוה משאר אנשים, כמו שהם עובדים בקו אחד. על ידי זה שהאדם עובר אחר כך לקו ימין, ואומר שהוא לא יותר חשוב מאלו אנשים שבקו אחד, וכמה שיש לו אחיזה בקדושה, הוא מעריך את זה מכל בחינה דל, ודל נעשה דלי, לשאוב מימי התורה. וזה שכתוב "יזל מים מדליו".

חזרה לראש הדף
Site location tree