אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 522. ימין נקרא שלימות
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

522. ימין נקרא שלימות

זהר ויקרא (דף מא): ימין נקרא שלימות, אפילו שאין לו שום דבר, רק שהוא זוכר שיש רוחניות, הגם שאין זה נמצא אצלו, מכל מקום הוא שמח במה שיש לו, ואומר שיש הרבה אנשים בעולם, וגם הוא בעצמו, יש הרבה פעמים, שבכלל לא זוכר, שיש ענין עבודת ה' בעולם. ועתה הוא כן זוכר בזה, הוא שמח ונותן תודה לה', על זה שזיכה אותו. זה נקרא פתח אחד.

ופתח הב' הוא שמאל, היינו ביקורת על העבודה, היינו שאם באמת רוחניות היא חשובה מאד, מדוע הוא לא משתוקק לחכמת התורה. ואז האדם בא לידי ירידה, מטעם שעוד לא מסוגל לעבוד ביגיעה גדולה. נמצא שהוא מקבל ירידה מבחינת השמאל.

צריכים ימין בכדי שיהיו שלמים ויוכלו לקבל השפע. אולם אין להם כלים. ומשמאל הם מקבלים הכלים, היינו חסרונות. ובזמן החיסרון הם נפרדים. ודומה למקבל על מנת להשפיע. משמאל נעשה רק כלים.

חזרה לראש הדף
Site location tree