אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 523. מהו להוליד בן ובת בעבודה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

523. מהו להוליד בן ובת בעבודה

"ואדם, שאינו רוצה להשלים את השם הקדוש, היינו להוליד בן ובת... טוב לו שלא נברא" (זהר ויקרא דף ל"ב אות צ"ה).

ויש להבין ענין בן ובת, שאם אין לו, טוב שלא נברא. ויש לפרש, ש"אב ובן" נקרא סיבה ומסובב. לכן כשהאדם מקבל על עצמו מלכות שמים הנקראת אמונה, האמונה הזאת צריכה להוליד אצל האדם בן ובת. שבן נקרא "זכר", שהוא בחינת חסדים, כלים דהשפעה, לכן נקרא ז"א זכר, מטעם שבחינתו הוא חסדים. ומלכות נקרא בת, "נקבה", שהיא משתמשת עם כלים דקבלה בעל מנת להשפיע. לכן מייחסים למלכות בחינת חכמה.

לכן האדם צריך להגיע לשלמות של מעלה, היינו חסדים זכר וחכמה נקבה. לכן אמונה, שהאדם מקבל, צריכה להוליד אצל האדם בחינת בן, הנקרא אור דחסדים. וגם בחינת בת, שהוא בחינת חכמה. אחרת אין השם שלם, היות השם הקדוש הוא בחינת טוב ומטיב, טוב לדידי מטיב לאחרינא. "דידי", יכולים לפרש, ליצר טוב, "ולאחרינא", היינו ליצר הרע, שפירושו חכמה וחסדים.

ובזה יש לפרש, "זכה, מלאכתו נעשית על ידי אחרים", כשהאדם זוכה, מלאכתו נעשית על ידי אחרים. ומי הוא אחרים של האדם, זה היצר הרע, שאז מקוים, "בכל לבבך - בשני יצריך". נמצא שגם האחרים, היינו רע, עושה מלאכת ה'.

חזרה לראש הדף
Site location tree