אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 526. בכל לבבך
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

526. בכל לבבך

זכה מלאכתו נעשה על ידי אחרים, ש"ברצות ה' דרכי איש, גם אויביו ישלים אתו", היינו שגם הרע שלו חוזר לטוב, שאז יקיים "בכל לבבך - בשני יצריך". נמצא, שגם אחרים, היינו הרע, עושה מלאכת ה'.

חזרה לראש הדף
Site location tree