אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 529. ונתתי לך את ברכתי
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

529. ונתתי לך את ברכתי

"מה ענין שמיטה אצל הר סיני". תשובה, "שמיטה" נקרא מלכות, שצריך להיות לשם שמים, היינו שלא לקבל שום דבר. על זה באה השאלה, "ואם תאמר, מה נאכל בשנה השביעית", כלומר, אם אנחנו לא רוצים שום תמורה עבור היגיעה בתורה ומצוות, מאין יהיה מזונות. על זה כתוב, "ונתתי לך את ברכתי".

ויש לשאול מהו מה שכתוב, "וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית", אם אנו מקבלים את המלכות למעלה מהדעת, היינו שאין לו שום פרנסה מזה, שמפרנס אותנו, אלא הכל לתועלת ה'. התשובה, שה' ישלח את הברכה. וזה נקרא "מעשי נסים". והלא אין סומכים על הנס, כלומר שזה גם כן תשובה למעלה מהדעת.

כי מדרך הטבע הוא, אם עובדים על פרנסה, יכולים להשיג פרנסה. אבל אם האדם עובד בדברים, שאומרים לנו בפירוש, שלא משלמים עבור העבודה, אם כן מאין יקחו פרנסה. נמצא לפי זה, שאסור לאדם לתת תשובות על פרנסה מצד השכל, רק להאמין לה', כמו שכתוב, "וצוויתי את ברכתי בשנה השישית", שהוא בחינת יסוד צדיק, שהוא בחינת משפיע. כלומר שאתם תעבדו בקבלת מלכות שמים בלי שכר, הנקרא רק בעל מנת להשפיע, אז יהיה זה יחוד עם ספירת היסוד, אז היסוד ישפיע למלכות.

ועל ידי זה שתקבלו עליכם ענין שמיטה, היינו לקבל מלכות שמים, בלי לדרוש מהארץ, היינו מהמלכות, שתתן פירות, על ידי זה יכולים לזכות לבחינת אור התורה. וזה פירוש, "ועשיתם את חוקותי... וישבתם על הארץ לבטח", היינו שהישיבה על המלכות יהיה לבטח, היינו בשלמות גמורה.

חזרה לראש הדף
Site location tree