אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 537. החודש הזה לכם
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

537. החודש הזה לכם

בראשית תשל"ח

אמר רבי יהודה, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מ"החודש הזה לכם", שהוא מצוה ראשונה, שנצטוו ישראל. ומה טעם פתח בבראשית, משום, "כוח מעשיו הגיד לעמו, לתת להם נחלת גוים". שאם יאמרו עכו"ם לישראל, ליסטים אתם, שכבשתם ארצות ז' אומות, הם אומרים להם, כל הארץ, של הקב"ה הוא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם, ונתנה לנו.

ויש לשאול מדוע לא השאיר את ארץ ישראל עבור ישראל ונתנה להם, שבשביל זה היה צריך לעשות שנוי בתורה, שלא להתחיל התורה ממקום כמו שאומר רבי יהודה. ועוד יש לשאול, אם באמת עיקר הבריאה הוא בשביל שנקרא ראשית, ולמה הארצות הגדולות נתן לאומות העולם ולישראל נתן ארץ קטנה.

ויש לומר שכל המדובר הוא ברוחניות, אלא הענפים הגשמיים נמשכים משורשים העליונים. אם כן יש לומר באופן זה, ה' ברא את העולם להטיב לנבראיו, היינו שברא מלכתחילה את הרצון לקבל, שהוא הכלי לקבל את התענוגים העליונים. ואחר כך, בכדי שתהיה השתוות הצורה, המכונה נהמא דכסופא, נתן איסור, שאסור להשתמש עם הכלי, הנקרא על מנת לקבל. ובחינת זו נקרא הגוים, או אומות העולם, או סטרא אחרא, או קליפה.

ורק בעל מנת להשפיע מותר לקבל, שזה נבחן, שלקחו כל התענוגים, שהיה שייכים מקודם לגויים, ונתנו לישראל, היינו בעל מנת להשפיע לה', שזה נקרא ישראל. אם כן הרצון לקבל שואל, מדוע אתם גוזלים, הלא מלכתחילה לפני הצמצום שייך לנו. על זה בא התירוץ, שה' בראה, היינו מתחילה נתן להגוים, משום שזהו עיקר הבריאה. אבל זה נקרא בלתי מתוקנת, משום שיש שם ענין נהמא דכסופא. אם כן הלהטיב לנבראיו לא יהיה בשלמות. לכן נתן זה לישראל, היינו שעל ידי זה שיתנו הכל בעל מנת להשפיע, אז קבלת התענוגים יהיה בשלמות.

אם כן "נטלה מהגוים", משום שכאן, בעל מנת לקבל, לא יהיה שלימות התענוג. "ונתנה לישראל", היינו בהכלי דעל מנת להשפיע, שעל ידי זה יהיה קבלת התענוגים בשלמות. אבל היות שקשה לתקן, שיהיה הכל בעל מנת להשפיע, לכן נקרא ארץ ישראל "ארץ קטנה". מה שאין כן הארץ של בעל מנת לקבל, ארץ זה גדול מאוד, אבל ארץ ישראל התפשט על כל העולם, היינו שכל הרצון לקבל יתקן בעל מנת להשפיע.

חזרה לראש הדף
Site location tree