אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 538. הנני נותן לו בריתי שלום
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

538. הנני נותן לו בריתי שלום

נאמר, "הנני נותן לו בריתי שלום". יש לשאול, הלא ידוע, במידה שאדם מודד מודדים לו, היינו מידה כנגד מידה. וכאן, הלא פנחס עשה מעשה של רציחה, שהרג את שניהם. ואם כן איזה שייכות יש שיהיה מגיע לו בחינת שלום, איזה מידה כנגד מידה שייך כאן.

אלא כפי הידוע, שתכלית הבריאה היא להטיב לנבראיו, אלא מסיבת השינוי צורה, המפריד בין המשפיע למקבל, לכן אין השפע נמשך מטעם, שלא יבא לידי פרוד. ומשום זה יש לכל אחד ואחד טענות ותביעות להקדוש ברוך הוא. וכמו כן בין אדם לחבירו, שבזמן שאין חסרון לאדם, אין הוא מתקוטט עם השני, וכל המריבות באות משום שאדם מרגיש בעצמו בחינת חסרון, לכן יש לו טענות ומריבות עם חברו, וכמו כן עם הקדוש ברוך הוא, מדוע הקדוש ברוך הוא לא משלים את רצונו מה שחסר לו.

והאמת מה שמונע מלהתפשט השפע למטה, הוא מטעם שחסר ההשתוות הצורה, היינו הכלי, המוכשר לקבל, שהוא לשם שמים. וזה ידוע, שכל החטאים באים רק מבחינת קבלה לעצמו. ומשום כך, כיון שעל ידי החטא של זמרי נתקלקלו את הכלים, המוכשרים לקבל, אלא שהוא גרם, שיסתמו צינורות השפע מלהתפשט למטה. ועל ידי זה נתרבו המחלוקת הן בין אדם לחבירו, שעל ידי החטא הגדילו את הכלי קבלה לעצמו, וכן גרמו מחלוקת בין אדם להקדוש ברוך הוא, כי נפסקו השפעות טובות לבא למטה.

לכן כשפנחס הרגם, אז תיקן חזרה את הכלים, שיהיה מוכשרים לקבל את השפע מלמעלה. לכן נעשה שלום בין אדם למקום, משום שהקדוש ברוך הוא משפיע חזרה כל טוב. וזהו "השיב חמתי", היינו משום שרצון ה' הוא להשפיע. וזמרי גרם שיפסיק מלהשפיע. וכמו כן נעשה שלום בין אדם לחבירו, כיון שכבר נתקן אצל כל אחד ואחד את הכלי קבלה שלו, וממילא אין לו מה לחלוק על חברו. לכן אמר הכתוב, "לכן אמור, הנני נותן לו בריתי שלום", מטעם שהוא גרם את השלום, על ידי המעשה שעשה.

חזרה לראש הדף
Site location tree