אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 546. את הכל עשה יפה בעתו
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

546. את הכל עשה יפה בעתו

"את הכל עשה יפה בעתו". היינו בגמר התיקון, שאז יהיה הכל יפה, כיון שזדונות נעשו כזכיות. ומובן מאליו, שאפילו הגורמים לזדונות, גם כן יפה.

וזה פירוש, "זכה, מכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות", היינו בעת שעשה תשובה, מכריע את עצמו, היינו שכל מעשיו נעשו לזכויות, וכמו כן את כל העולם, לפי מה שהם גורמו לו את הזדונות, בשיעור שגרמו להזדונות, ועכשיו כשעשו תשובה, ממילא שגם הם נעשו זכיות.

חזרה לראש הדף
Site location tree