אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 553. הבחן בין נסתר ונגלה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

553. הבחן בין נסתר ונגלה

"נגלה" נקרא מה שחבירו יכול לראות, שהוא דבר המתגלה לחוץ. לכן אין הפרש אם האדם לומד הלכה או אגדה או קבלה, הכל נקרא בחינת נגלה. ו"נסתר", דווקא מה שאין חברו יכול לראות, שזהו נסתר מחבריו, וזה שייך לומר על הכוונה.

והרגש שבדבר, שאין חברו יכול לדעת, איזה כוונה יש לו בעשיית המצוה, וכמו כן אין הוא יכול לדעת, איזה טעם הוא מרגיש בעשיית המצוות או בלימוד התורה. זה מכונה נסתר. ועל זה נאמר, "הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו" וכו', היינו, שאנו מצווים רק על העשיה, שהוא בחינת הנגלה. וזה שכתוב "הנגלות לנו ולבנינו, לעשות את כל דברי תורה הזאת". ו"הנסתרות לה' אלוקינו", שענין נסתר הוא הכוונה, ובחינת השמיעה זה בידו של הקדוש ברוך הוא, שרק הוא יכול לתת לאדם, ואין האדם יכול לקבל את זה. ועל זה לא שייך בחירה כנ"ל.

חזרה לראש הדף
Site location tree