אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 554. כוח המחשבה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

554. כוח המחשבה

כשהאדם מתחיל לחשוב איזה מחשבה, אזי האדם בורא את המחשבה. וכשאנו אומרים, שה' נתן לו, שהוא יחשוב את המחשבה, אזי ה' הוא הבורא את האדם, והאדם ברא את המחשבה. נמצא, שהאדם החושב, הוא בן כלפי הבורא, והמחשבה הוא הבן כלפי האדם.

האדם, כשהוא חושב נקרא "מי". הוא שואל "מי" הוא. וכשהאדם משיג תשובה לשאלתו, אזי התשובה נקרא בחינת "מה". והנה "מה" נקרא בחינת חכמה, שהוא בחינת כח-מה, היינו שה"מה" מתלבש בו בבחינת כוח, שהוא כוח המחשבה.

כשהאדם מתחיל לחשוב על הכוחות הנפלאים, הנמצאים בו, הוא מוכרח לומר, שהוא כוח אלוקי, המלובש בו, פועל את כל אלה הפעולות בלי ידיעתו. וגם שהאדם אין לו שום שליטה על עצמו, היינו על הפעולות הנעשות בו, אלא יש לו כוח שיכול להפריע על ידי פעולות המתוקנות, שהאדם צריך להמציא לגופו, היינו המזונות וכדומה, שזה גורם מפריע בתהליכי הגוף.

האדם הוא חלק אחד מכללות הבריאה, והוא מוכרח לכלל בהם, ולקבל מהם מזונות, שעל ידי זה הוא מתאחד בהם. היינו האדם מוכרח לקבל בתוכו חלקי רוח, מים, שמש וכדומה, מאחר שהוא טבעת אחת בתוך שרשרת הבריאה.

מוכרחין ללכת תמיד במצב של טוב, היינו שחי בעולם שכולו טוב, וכל מה שהוא מרגיש - הכל הוא לטובה. בזמן שאנשים עושים לו איזה דבר רע בלי כל סיבה, אלא מטעם שהם רשעים מטבעם ובשביל זה הם מצטערים אותו, אל יחשוב שזהו דבר מקרה, אלא שכל הכעס שיש לו עליהם, אסור לנקום בהם, אלא שיאמר, שהכל הוא מהשגחה. ועל ידי זה שהוא מתגבר על יצרו וכל הכוחות של הכעס, הוא צריך להכניס לקדושה. וזה ניסיון, שה' יתברך רוצה לנסותו, אם בזמן כזה הוא יכול להחזיק בתומתו, ולהיות אוהב ה' יתברך.

מהתגברות נעשה האדם בעל כוח.

צריך לידע שהשותף מלובש בו.

ולא לחשוב ולעשות דבר שלא מתאים להשותף.

לחשוב ברוממות ה' ולהשתוקק שיהיה אור.

חזרה לראש הדף
Site location tree