אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 555. גלות השכינה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

555. גלות השכינה

ענין גלות השכינה הוא, שכולם מגרשים אותה, ואין לה מקום לגור בתחתונים, שהתחתונים מזמינים את הסטרא אחרא. ובזמן שהוא בא ורוצה להכנס, אזי סוגרים את דלתי ליבא ומוחא. זאת אומרת שכל העניינים הבנוים על רצון לקבל, הן מחשבה והן דיבור, ומעשה, כולם מוכנים לעבוד עבורם ומתייגעים.

מה שאין כן כשבא השכינה הקדושה, זאת אומרת הרצון להשפיע, בין במוחא ובין בליבא, אזי תכף אובדים את כלי העבודה והיגיעה. ואם עושים לפעמים איזה מעשה עבורה, חושבים את זה לדבר יתר בעולם, דהיינו שיותר היו שמחים אם הבחינה הזאת לא היתה במציאות. כי לפעמים שהאדם במצב המנוחה, והמחשבה של הרצון להשפיע בא ודופקת ומבקשת רשות כניסה, אזי עונים לה, שאין להם זמן, היות שעסוקים ברצון לקבל, והרצון להשפיע בא ומטיל פגם בתענוגים של הרצון לקבל.

וזהו שהשכינה הקדושה באה ומחזרת על הפתחים ומבזים אותה, כדרך שמבזים את העני, המחזר על הפתחים. ויש מנהג אצל הספרדים, שעונים לעני ירחם-ה', אבל לעת עתה אין מקום בשבילה.

והגאולה הוא שיבוא הגואל ויכניס אותה ללבות עם ישראל, ואז היא תהיה "הגבירתה", והרצון לקבל "השפחה", וכל אחד יחשוק להשתעשע עמה, ורק משיח ה' יכול לגאול אותה מצרותיה, שלא תהיה מחזרת על הפתחים, ורק משיח ה' יכול לגלות את תפארתה ויקרה.

חזרה לראש הדף
Site location tree