אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 556. התורה מלשון "ירה יירה"
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

556. התורה מלשון "ירה יירה"

"הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים", שרק היראה יכול האדם להוסיף.

נשמת ישראל הם בחינת ו"ק, ונשמת מצרים הם בחינת ג"ר דחיה, שאז היה העירוב ו"ק בתוך ג"ר. וזה ענין "להוציא גוי מקרב גוי", יש בו שורשים: א' שורש בכוח, ב' שורש בפועל. השורש בכוח הוא באין סוף, והשורש בפועל יש לכל אחד שורש אחר.

ובזה נבין מה שכתוב, כי שורש האצילות מתחיל רק בנקודת דס"ג, מפאת ירידתם לנה"י דא"ק ונתערבו שם עם הבחינה ד'. ומה שאין כן בהג' פרצופים הקודמים אין עדיין שום שורש. צריך להבין, הלא מבואר בכמה מקומות, שבאין סוף כבר מושרש כל העולמות, ולמה הוא אומר, שבג' הפרצופים הראשונים אין שום שורש לאצילות.

והענין הוא, שיש לנו תמיד להבחין בין כוח ופועל שבעולם. באין סוף שם נשרשו כל העולמות בבחינת שורש, אבל כאן המדובר הוא מבחינת פועל, זאת אומרת שהשורש בפועל מתחיל דווקא מבחינת התחלת השיתוף דמדת הרחמים בדין, שזה נעשה דווקא בנקודות דס"ג.

מה שאין כן לפני הנקודות שם משמשים רק עם מדת הדין, כי מה שאנו אומרים, שעולם האין סוף הוא השורש לעולמות, הוא רק בכוח, הוא בדוגמת תוכנית, שיש שמי שעושה איזה תכנית לבנין, ולפי התכנית הזו הוא בונה את הבנין, ואז מצד אחד אפשר לו שבתכנית כבר נגמר כל הבנין, ומצד שני אין בתכנית אפילו התחלה לבנין, יען שענין הבנין הוא ממשי, אזי צריכים שורש לבחינת ממשיות. וזה התחיל רק בנקודת דס"ג, שם נשרש השיתוף דמדת הרחמים בדין בפועל.

חזרה לראש הדף
Site location tree