אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 562. חכמה ותפילה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

562. חכמה ותפילה

"וחנה מדברת על לבה, ויחשבה עלי לשיכורה". ויש לשאול, מדוע לא למשוגעת.

זה ידוע, שענין תפלה צריך להיות "וקולה לא ישמע", היינו לא לעצמו, אלא להשפיע. וזה ענין "כי מה' שאילתיו", כי כל תפילתה היתה מבחינת "לה'" ולא לעצמה. וענין חכמה מלמעלה למטה נבחן לבחינת שיכור. והוא חשב, שכוונתה על חכמה דבחינת מעלה למטה, אבל כוונתה היתה על ליבה, היינו שבחינת לבה הוא לא בסדר. וזה פירוש שמדברת על מה שאין ליבה בסדר.

ו"עלי" שעל לבה הכוונה על מה שאין חכמה מתפשט לתוך הלב, שנקרא חכמה מבחינת מלמעלה למטה. וכונתה על לבה, על מה שאין הלב בסדר. היינו, שתפילתה היתה, מדוע מגיע לה כל כך עונש גדול, שהלב יהיה משתוקק על המשכת למעלה למטה, ובקשתה היתה, שה' ישלח לה רוח טהרה, שהלב ישתוקק על בחינת ממטה למעלה.

חזרה לראש הדף
Site location tree