אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 565. היום לעשותם
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

565. היום לעשותם

"היום לעשותם ומחר לקבל שכרם". היינו שצריך לעבוד לשמה. אם כן מדוע הוא צריך לזכור "ומחר לקבל שכרם".

אלא שיש כאן ב' עניינים:

א) להאמין שיש בתורה ומצוות תענוג נפלא עד אין קץ, שכל תענוגי עולם הזה הוא רק בערך נהירו דקיק מזה שיש במדרגה הקטנה שבקדושה, כמו שכתוב בזהר ובכתבי האר"י, אחרת הוא מזלזל בכבוד התורה ומצוות. ובכדי שיהיה כוונתו על מנת להשפיע, לכן הוא צריך לאמור "ומחר לקבל שכרם", היינו שאומר, עכשיו אני רוצה לעשות בחירה ולקבל על עצמו עול תורה ומצוות רק לשם שמים.

חזרה לראש הדף
Site location tree