אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 567. מדת האמת (ב')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

567. מדת האמת (ב')

יש בכוחה של אמת להאיר לאדם בחינת חיות, אף על פי שהאמת הוא מר ורע.

כי אנו רואים הרבה פעמים, כשאדם רואה את שיפלות מצבו, ומכל מקום הוא שבע רצון מזה, היינו שיש לו חיות. ובמקום שהוא צריך להצטער ולהרגיש ברוע מצבו וירגיש מרירות, הוא מרגיש הנאה ותענוג. ואנו רואים בגשמיות, בזמן שהוא רואה, שהוא נמצא בערום וחוסר כל, ולחבריו יש כל טוב, הוא מרגיש עצמו ברע, ואין לו מנוחת הנפש. וברוחניות, כשהוא רואה את שיפלות מצבו, יש לו מזה מנוחת הנפש.

והענין הוא, כי ברוחניות תלוי הכל במדת האמת, כי בשיעור שהאדם נמשך אחר השקר, בשיעור זה הוא נעשה מרוחק מה', כמו שכתוב "דובר שקרים לא יכון נגד עיני". לכן כשרואה את מצבו האמיתי שלו, שהוא נמצא במצבו הרוחני בערום וחוסר כל, והיות שזהו אמת, לכן האמת מאיר לו, שיהיה לו חיות. ועל ידי החיות הוא משיג שיעור בטחון, שמכאן ואילך הוא יוכל לתקן את מעשיו. ועל סמך זה הוא מתעלה בשיעור הביטחון, ומתחיל להכנס לעבודת ה'.

מה שאין כן מי שמרמה את עצמו ואינו רואה את האמת, הוא ישאר לעולם במצב הירידה והשיפלות, ואין מי שיוכל לעזור לו בזה, כי אינו מבקש עזרה, מטעם שאינו מרגיש שחסר לו מה שהוא ברוחניות.

חזרה לראש הדף
Site location tree