אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 568. ענין ימין ושמאל
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

568. ענין ימין ושמאל

ט"ו כסלו תש"ג

הנה תחילת העבודה היא המשכת האור, הנקרא ימין. ולאחר מכן צריכים לגלות כוח הדוחה, שהוא התנגדות להתלבשות, שעל ידי זה יש לו אור חוזר, שהוא כלי לקבלת השפע. ובשיעור שהוא יכול להחזיק את הכוח הדוחה, באותה שיעור מתקיים אצלו השפע.

וזה סוד, "שויתי עזר על גיבור", ולכן כשבא אליו השפע הוא צריך להתחזק ביותר עם בחינת אחוריים, לדחות השפע. וזה פירוש האור ישר והאור חוזר תלויים זה בזה ורדופים זה מזה, כי בזמן שהבינה מחוסרת מחסדים אז פנתה פניה מחכמה. והסיבה הוא, היות שחסר לה כוח דהשפעה, לכן אינה יכולה לקבל חכמה, הנקרא בחינת חיה, שהוא החיות של המדרגה.

אלא לאחר שהיא מקבלת אור חוזר ממלכות שאז נקבעה בה הכוח דהשפעה, אז היא חוזרת ומקבלת חכמה. ולאחר שהיא מקבלת חכמה, אז עוד הפעם חסר לה חסדים, היות שהיא עסוקה עכשיו בקבלת חכמה, לכן היא חוזרת לבחינת אחוריים, היינו שמפסקת מקבלת חכמה וחוזרת להמשיך חסדים. וכן חוזר חלילה.

לכן נמצא שתלויים זה בזה, כי בזמן שיש לה חסדים היא מקבלת חכמה, אחרת היא אינה מקבלת.

וכמו כן רדופים זה מזה, כי כשיש לה חכמה חסר לה חסדים. וזה נקרא "והחיות רצוא ושוב". וכך הוא הסדר תמיד.

מה שאין כן מי שנאחז בקצה אחד, עליו נאמר, "ומחץ פאתי מואב". וזה סוד "ישראל אית ליה נענוע עכו"ם לית ליה נענוע". ענין "נענוע" נקרא בחינת רצוא ושוב, שבאופן בזה הולכים מחיל אל חיל, כטבע האור, המתנוענע לכאן ולכאן, פעם בימין ופעם בשמאל.

חזרה לראש הדף
Site location tree