אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 580. שכן טוב ושכן רע
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

580. שכן טוב ושכן רע

היינו יש לאדם יצר הרע ויצר טוב. מדרך העולם שיש להם שכן רע, היינו היצר הרע, אבל בזמן שאדם בא למדרגת "בכל לבבך - בשני יצריך", היינו גם ביצר הרע יכול להיות אוהב ה', אז יש לו שכן טוב. ובזמן שהוא יכול להיות עובד ה' רק ביצר טוב, אז הוא נקרא "גיבור", היינו "איזהו גיבור הכובש את יצרו", אבל "גיבור שבגיבורים" הוא בזמן שיכול לעשות ששונאו נעשה אוהבו, היינו שגם ביצר הרע הוא אוהב ה'. ואז יש לו שכן טוב.

אבל מקודם הוא בעצמו צריך להיות טוב. ואז שייך לומר שיש לו לאדם טוב, שכן. או שהוא רע, או שהוא טוב. לכן האדם קודם כל צריך להשתדל, שיהיה שליטה להיצר טוב. ואחר כך שייך לתפילה השניה, היינו שגם השכן שלו, שהוא היצר הרע, שיהיה טוב.

חזרה לראש הדף
Site location tree