אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 582. מי שאשתו מפרנסתו
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

582. מי שאשתו מפרנסתו

"אוי לו מי שאשתו מפרנסתו". כי ענין פרנסה הוא נקרא ממה שהאדם נהנה, זהו פרנסה של האדם. משום אנו רואים, שיש אנשים בעולם, שיש להם כל טוב, שלא חסר להם שום דבר. ומכל מקום אין להם הנאה מהחיים, והוא נבחן לעני, היינו שאין לו פרנסה, זאת אומרת שאין לו ממה לקבל תענוג.

והאדם נכלל משני כוחות: אחד, מה שהוא מקבל, ומה שהוא נותן לשני, הנבחן כוח הקבלה וכוח השפעה. כוח השפעה שבו נקרא "זכר", היינו מי שכל הפרנסה שלו, היינו התענוג שיש לו, הוא מקבל ממה שהוא משפיע לזולת. ויש להיפוך, שכל הנאה שלו הוא ממה שמקבל לעצמו, שזה נקרא בחינת "נקבה", היינו אשה.

וזה פירוש "אוי לו מי שאשתו מפרנסתו", שכל הנאה ותענוג הוא מזה, שהוא מקבל, הוא נקרא אוי לו, מטעם שהוא נמצא במקום הצמצום. מה שאין כן אם הנאה ותענוג, היינו הפרנסה שלו, הוא מזה שעוסק לטובת הזולת, אז הוא קרוב להמטרה שהאדם צריך להגיע, להשפיע נחת רוח ליוצרו.

חזרה לראש הדף
Site location tree