אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 585. המלוכה והממשלה לחי עולמים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

585. המלוכה והממשלה לחי עולמים

האדם מורכב משני כוחות, מיצר טוב ומיצר הרע. וכל אחד רוצה למשול על השני. וענין כוח המלוכה והשליטה ניתן לאדם, כדי שיוכל לשלוט על הרע שבו. אבל למעשה הרע שולט על הטוב. אז אומרים להרע, שהמלוכה והממשלה שייך לחי-עולמים, היינו בכדי שהאדם יוכל להידבק בחי-עולמים, היינו שכוח והשליטה שניתן, לא ניתן אלא שישלוט על הרע שבו, שעל ידי זה יוכל האדם להידבק לחי-עולמים.

ואז, אם הרע שלו הוא השולט על הטוב שלו, אז גם האדם רוצה לשלוט על שאר אנשים, מטעם שאאמו"ר ז"ל אמר, הנאה שהאדם מקבל לתוך גופו, יש לברר, אם זה לטובת היצר טוב או ליצר הרע. מה שאין כן אם האדם מהנה לחבירו, זה כולו ליצר טוב, היינו מה שהאדם מהנה לחוץ מגופו, זהו כבר שייך ליצר טוב. לכן אם אצל האדם שולט היצר טוב, אז הוא רוצה להנאתו להשפיע לאנשים אחרים. ואם הרע שולט על הטוב שבקרבו, אז האדם רוצה לשלוט גם על אנשים אחרים, משום שאנשים אחרים לגבי האדם נחשבים ליצר טוב. לכן, כמו ששולט על הטוב שלו, לכן רוצה לשלוט על אחרים, משום שהם נחשבים לבחינת יצר טוב.

חזרה לראש הדף
Site location tree