אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 586. איזו היא דרך ישרה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

586. איזו היא דרך ישרה

ער"ח מנחם אב ועש"ק תשל"ד

"רבי אומר, איזו הוא דרך ישרה, שיבור לו האדם, כל שהוא תפארת לעושיה, ותפארת לו מן האדם" (אבות פ"ב). הענין הוא, יש ענין הנקרא תיקון הבריאה ומטרת הבריאה. מטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו, ותיקון הבריאה הוא השתוות הצורה, היינו כמו שהבורא הוא משפיע לנבראיו, כמו כן הנבראים צריכים לבוא לידי דרגה של להשפיע לבורא.

לכן יוצא, שתיקון הבריאה נקרא "תפארת לו מן האדם", שזו הוא תפארת לאדם, בזמן שתיקן את עצמו, שבא לידי השתוות הצורה, שנקרא משפיע על מנת להשפיע, היינו שהוא הגיע לידי השגת החסד.

ומטרת הבריאה הוא בזמן שהאדם כבר הגיע לידי דרגה, שהוא יכול לקבל את התענוגים של להטיב לנבראיו, הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע, נקרא זה "תפארת לעושיה". היינו, שניכר יופי של הבורא, בזמן שמתגלה לנבראים את הטוב והעונג, מה שהוא רוצה להיטיב עמם, הנקרא בשם חכמה שבא להתפשט לכלים דקבלת התענוג. לכן נקרא דרך הזה, שכולל שני דברים ביחד, היינו חכמה וחסדים.

חזרה לראש הדף
Site location tree