אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 588. מלכות דעליון נעשה כתר לתחתון
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

588. מלכות דעליון נעשה כתר לתחתון

הנה מבואר בכמה מקומות, שמלכות דעליון נעשה כתר לתחתון. ויש לשאול, הלא מלכות נקרא הכלי קבלה, מה שהתחתון מקבל, והוא בחינת אני שמשיגים. וכתר נקרא בחינת אין סוף, אפילו כתר דעשיה נקרא גם כן בשם אין סוף. ואיך אפשר לומר, שמלכות הנקרא כלי, יהיה נקרא בשם אין סוף.

ולפי המבואר שמה, שכתר נקרא בשם אין סוף, הכוונה על המשפיע, כי אצל המשפיע אין שום שמות והבדלים שנוכל לדבר בו. וכל מה שמדברים הוא רק מבחינת מה שמתגלה מהאין סוף. ושכל שנוי הגלויים תלוי ביכולת המשיג התחתון. לכן אומר שהמשפיע של עולם העשיה גם כן נקרא בשם אין סוף, שבחינת אין סוף נקרא המחשבת הבריאה, המכונה רצונו להטיב לנבראיו.

על כן כל מה שמושפע לתחתונים היא כפי כוח המשיגים. ואצל המשיגים יש שנויים. לכן נותנים למשפיע כל פעם שם אחר, כפי מה שהתחתון משיג את השגתו, על שם השגתו כך הוא מכנה את המשפיע. כמו בשמות גשמיים, אנו מכנים אותו יתברך רופא חולים, מתיר אסורים, פוקח עורים וכו' - כך הוא בהשפעת רוחניות, דהיינו כשמקבלים מהמשפיע בחינת עשיה, אז הוא נקרא בשם עשיה וכו'.

ומה שאומרים, מלכות דעליון נעשה כתר לתחתון, זה מבחינת מה שמלכות דעליון גורמת שהתחתון יקבל מהעליון. זאת אומרת, כמו שאומרים, הרשימות שנשארים מהעליון, גורם שהתחתון יהיה לו רצון להשיג. היינו שמלכות דעליון גורם לתחתון צורך, שהתחתון תצטרך לקבל מהאין סוף שפע. כמו כן הקשר בין עליון לתחתון, גם כן הכוונה בין האמצעי, שיש בין צורך שהעליון חסר לצורך למה שחסר לתחתון.

אבל למשפיע, שהתחתון גורם, שיולד בחינת אין סוף ברוך הוא, אלא שהמלכות דעליון גורם, שיהיה התחתון צורך לקבל מהעליון. אז נולד בחינת אין סוף בתחתון, שפירוש שהתחתון ממשיך אז בחינת אין סוף, היינו בחינת משפיע, כמו שמפרש בזהר הקדוש בחוקותי, "ועשיתם אותם, אל תקרי אותם אלא אתם", כאילו אתם עשיתם אותם, ומפרש בהסולם, בזה שהתחתונים צריכים, שה' יתברך ימלא אותם, אז התחתון משיג את המשפיע, בזה שהוא מקבל שפע מהעליון. מה שאין כן אם אין המקבל מקבל שום דבר מהמשפיע, מאין הוא יודע שיש משפיע, שזה נקרא "ממעשיך הכרנוך".

חזרה לראש הדף
Site location tree