אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 589. ולא נחם ה'
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

589. ולא נחם ה'

בשלח תשל"ז

"ולא נחם ה' דרך ארץ פלשתים, כי קרוב... פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה".

ענין קרוב ורחוק: קרוב נקרא קרוב להשכל, ורחוק - רחוק מהשכל, כי השכל מחייב שיותר טוב היה, אם הדרך לבוא ארץ ישראל, היינו להכנס בעבודת ה', היה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות, שכל אחד, שמתחיל בעבודת ה', יהיה הבירור "מר ומתוק", על דרך שמבואר בהקדמה לספר פנים מסבירות.

ולאחר החטא בעץ הדעת נעשה הבירור ב"טוב ורע", היינו שיכול להיות שהדבר הוא מתוק, ומכל מקום הוא לרע לו, לכן להיפוך, יכול שטועם טעם מר, ומכל מקום הוא לטובתו.

לכן לפי ראות עיני האדם, היה צריך להיות מגולה טעם מתוק בתורה ומצוות, ובדברים גשמיים לא היה צריך להיות כל כך תענוג. אז, היות שהאדם משתוקק לתענוג מצד טבעו, הנמשך ממטרת הבריאה, אז כשיהיה מגולה התענוג, אז כל אחד היה מואס בגשמיות והיה נותן את כל מרצו לתורה ומצוות.

מה שאין כן שבגשמיות מגולה התענוגים, ובתורה ומצוות יש הסתרה. למשל, כשהאדם לובש ציצית, אינו מרגיש בזה שום טעם. מה שאין כן כשלובש בגד חדש, הוא כן מרגיש טעם. לכן קשה לקיים את התורה ומצוות. וזה נקרא "דרך רחוקה". מה שאין כן אם היה מגולה התענוג של תורה ומצוות, היה נקרא זה "דרך קרובה".

"ולא נחם... בראותם מלחמה, ושבו מצרימה". כי אז, כשיראו מלחמה, אז יגידו הלא כל מה שאני עוסק בתורה ומצוות הוא בכדי שיהיה לי תענוג. ולמה ללכת למלחמה, שיהיה לי יותר תענוג. אני מסתפק בזה התענוג גשמי.

מה שאין כן כשמוליך אותם בדרך רחוקה, היינו שהבירור של תורה ומצוות הוא בבחינת טוב ורע, שענינו הוא, שכל המטרה של העבודה הוא רק להשפיע ולא לקבל, הגם שזה דרך רחוקה, שעבודה זו הוא רחוק לשכל, אבל אם הוא רוצה ללכת בדרך השפעה, אז אין לו מקום לחזור, כי מי שמתחיל בעבודה הוא יודע, שרק על דרך זה יכולים להגיע להמטרה.

אבל באמת צריך לומר, אם התורה ומצוות יהיה מגולה, איזה עבודה שייך שם. אלא זה ברור, שצריך להיות לשם שמים. והיות שיהיה קשה לכוון לשם שמים, אז יגיד, שהוא חוזר לגשמיות, לכל הפחות שם הוא יכול לקבל תענוג, אף על פי שהוא קטן. אבל ברוחניות, אם לא יכול לכוון, לא נותנים לו שום דבר.

מה שאין כן שמתחיל בעבודה על מנת להשפיע, אז תכף מתרגל את עצמו בדרך השפעה. אם כן המלחמות אצלו זה לא דבר חדש, אלא תכף מתחיל את עצמו ללחום. אם כן זה יותר יצליח ולא יחזור לגשמיות, היינו למצרים.

חזרה לראש הדף
Site location tree