אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 592. שמות המלכות
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

592. שמות המלכות

"אלמנה", שהאדם מת באמצע, היינו שמת ברוחניות מבחינת "רשעים בחייהם נקראים מתים".

"גרושה", שהוא הוציא אותה, היינו המלכות שמים, מביתו.

"חללה", היינו שחילל אותה במקום שהיה צריך לקדש אותה ביחס של כבוד, חלל את כבודה, והלך לעסוק בדברי חול.

"זונה", שהוא זן ומפרנס את האדם כלומר, שרק שהמלכות יתן לו מזונות הוא מקבל על עצמו, אחרת הוא לא רוצה.

"בתולה", זה כמו קרקע בתולה.

חזרה לראש הדף
Site location tree