אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 594. מצות תשובה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

594. מצות תשובה

זהר (נשא דף ח' אות כ"ח): מצות תשובה וכל מי שחוזר בתשובה, הוא כאילו השיב אות ה', שהוא מלכות אל אות ו' וכו'. תשובה, אותיות "תשוב ה'" אל הו', כי כשאדם חוטא גורם שתתרחק ה-ה' מאות ו', ומשום זה נחרב בית המקדש.

מלך שקשים גזרותיו משל פרעה, ויחזרו בתשובה בעל כורחם, "עד ה' אלוקיך" להשלים את ה'.

תשובה, שהוא מלכות, נקרא חיים, בלא עמל ובלי יגיעה.

פירוש, העבודה ויגיעה היא - ללכת נגד הטבע, היינו לשם שמים, ועל ידי זה בא להשתוות הצורה, אז מושפע השפע בלי עמל, כי היגיעה היתה שלא לקבל שכר. נמצא, שהוא מקבל אחר כך חיים מכוח השתוות הצורה, שזה נקרא בלי עמל. "ותמונת ה' יביט", וזה בשכר "ויסתר משה פניו מהביט".

חזרה לראש הדף
Site location tree