אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 598. מהו ששבת נקראת אורח בעבודה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

598. מהו ששבת נקראת אורח בעבודה

לכבוד שבת צריכים להכין מאכל ומשתה. לכבוד ביאת האורח, הנקרא שבת המלכה.

שאלה:

א) וכי האורח, שהוא שבת, אוכל ושותה.

כמו כן צריכים להחליף הבגדים לכבוד האורח. בגשמיות, כשבא אורח חשוב, מכינים מאכלים טובים ומשקאות עבור האורח, כמו כן צריכים ללבוש בגדים יפים לכבוד האורח.

ב) מאכל ומשתה, שמכינים לכבוד האורח, מבינים. אבל בשביל מה צריכים להלביש בגדים יותר יפים לכבוד האורח.

ויש לומר, שמראים לאורח, שיש לנו, מזה שהאורח בא, שמחה גדולה. לכן אנו באים במלבוש כבוד, שזהו מראה, שמכבדים את האורח. כדוגמת, שהאדם לבד בבית הוא בנעלי ביתו לפעמים, גם בלי מעיל, כי מלבושים נקראים מלבושי כבוד. כלומר, שהמלבושים, שהאדם לובש, הוא מטעם לכבד את הזולת.

לכן מי שאין לו לבושים יפים, הוא מתבייש לבוא לאיזה מסיבה, מטעם בושה, שכולם ידעו שהוא עני. לכן הוא מתלבש בלבושים יפים. וחכמת העני בזויה, כמו שכתוב, "וחכמת המסכן בזויה". לכן האדם, אפילו שהוא חכם, מבזים אותו ואין האדם מסוגל לסבול ביזיונות. לכן שבת, שהוא אורח חשוב, צריכים מלבושים נאים ומתוקנים.

לכן צריכים לומר, זה ששבת נקרא אורח, הוא שהשבת מתלבש באדם, שזה נקרא נפש יתירה, שהאדם מקבל בשבת, לכן נקרא זה שאוכלים.

חזרה לראש הדף
Site location tree