אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 609. נורא אלקים ממקדשיך
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

609. נורא אלקים ממקדשיך

"נורא אלקים ממקדשיך אל ישראל, הוא נתן עז ותעצומות לעם, ברוך אלקים" (תהילים ס"ח, ל"ו).

יש לפרש "נורא אלקים" איך האדם מסוגל לקבל יראת אלקים, זהו על ידי "מקדשיך". פירוש, שעל ידי זה שהאדם מקדש את עצמו במותר לך, שרוצה, שיהיה הכל לשם שמים, על ידי זה הוא יכול לזכות ליראת אלקים. "אל-ישראל", אז האדם מקבל שם ישראל, שפירוש ישר-אל, בזמן שהאדם רוצה לעשות הכל לשם שמים, היינו בעל מנת להשפיע, שהוא מדת החסד, הנקרא אל, אז האדם נכנס לבחינת ישר-אל. ואז "הוא נותן עוז ותעצומות לעם", שאז יכול להמשיך לאדם בחינת כוח וחוזק, שהאדם מקבל על ידי זה שם עמו ישראל. וזה שכתוב "לעם". ואז האדם יכול לברך אלקים על מה שקירב אותו.

נמצא, הסדר הוא:

א) בכדי שהאדם ישיג יראה, הוא צריך לקדש עצמו.

ב) ועל ידי היראה שמקבל מלמעלה, זה נותן לאדם כוח וחיזוק, שהאדם נקרא אז בשם עמו ישראל.

ג) ואחר כך "ברוך אלקים" האדם מודה לאלקים.

חזרה לראש הדף
Site location tree