אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 610. קניין אשה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

610. קניין אשה

"שלח לך. רבי יהושע אומר, למה היו דומין, למלך שזימן לבנו אשה נאה ובת טובים ועשירה וכו', ראה אותה וכו', רק לבנך אני נותנת" וכו' (מד"ר שלח ט"ז, ז').

כשהאדם נכנס לעבודה, ה' מבטיח לאדם, שיתן לו אשה נאה וכו', שפירושו בחינת נשמה, הנקרא "אשה". והאדם אומר, אני רוצה לראותה, שפירושה, היות שהכלי של הנשמה נקראת אמונה למעלה מהדעת, והאדם רוצה שתהיה בתוך הדעת, היינו שאין האדם רוצה להאמין, שכדאי לקחת אותה, כלומר אין האדם יכול להאמין, שמטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו, הוא נמצא בתורה ומצוות, ובכדי לקבל אותה צריכים לשלם, היינו לתת לה משהו, שעל ידי הקבלת כסף דקדושין, היא מסכימה להיות לו לאשה ולשמש אותו. ואם הוא לא נותן לה איזה דבר, שבגלל דבר ההוא היא מסכימה לקחת אותו, אינה מקודשת לו.

ויש לשאול זה על דרך הפשט, איך אפשר שבגלל זה, שהוא נותן לאשה פרוטה, היא מסכימה להיות לו לאשה, ובלי פרוטה אינה מסכימה. וכי בשביל פרוטה כדאי לקחת אותו בתור בעל, כלומר מה הפרוטה מועילה בענין, שזה יהיה קובע.

בכדי לקנות אשה, האדם צריך לשלם עם חייו, כמו שאמרו חז"ל, "אין התורה מתקיימת, אלא מי שממית עצמו עליה".

חזרה לראש הדף
Site location tree