אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 611. קרן ופירות
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

611. קרן ופירות

"יש רעה, אשר ראיתי תחת השמש, ורבה היא על האדם", יש רעה, זו היא תוקף הרע שבלב שרוצה לשלוט בדברי עולם הזה ואינו משגיח בעולם ההוא (בהעלותך נ"ב אות ק"מ).

הקדוש ברוך הוא נותן לו עושר, כדי שיזכה בו לעולם הבא, שענין עושר נקרא "אין עני אלא בדעת". נמצא, שה' נתן לו דעת, שהוא תורה ומעשים טובים, כדי שיזכה בו לעולם הבא, שענין עולם הבא הוא בחינת בינה, היינו כלי דהשפעה. והוא משתמש בתורה ומצוות לזכות לבחינת עולם הזה, הנקרא מלכות, שהוא הרצון לקבל.

יש קרן ויש פירות, הקרן הוא לעולם הבא והפירות הוא לאכול בעולם הזה.

חזרה לראש הדף
Site location tree