אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 613. כי תזריע
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

613. כי תזריע

"תא חזי, בשעה שהקדוש ברוך הוא נמצא יחד עם כנסת ישראל… והיא מעוררת תחילה… אז נתמלאה המלכות מצד ימין, שהוא חסדים זכר. וכשהקדוש ברוך הוא מעורר תחילה, אז הכל נמצא בסוד הנקבה, כעין אשה כי תזריע" (תזריע דף כ, ובהסולם אות ס').

בעבודה נקרא "אשה" כלל ישראל, והקדוש ברוך הוא נקרא "איש", שאם ההתעוררות באה מלמעלה, אז "וילדה נקבה", הנקרא מקבלת ואינה משפעת לעצמה. ואם האדם מתעורר תחילה, אז "וילדה זכר", הנקרא בחינת משפיע, היינו שיכול להמשיך לעצמו.

וזהו, כשהאדם מתגבר על רצונו, ורואה שאינו יכול להתגבר ומבקש עזרה, אז "וילדה זכר". מה שאין כן כשמחכה שיהיה לו התעוררות מלמעלה, זה נקרא "וילדה נקבה".

חזרה לראש הדף
Site location tree