אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 618. התעוררות (ב')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

618. התעוררות (ב')

זכר נקרא חסדים, היינו שהתחתון מקבל מלמעלה את הרצון להשפיע, שנקרא זכר, היינו שהתחתון מתעורר ורוצה להתקרב לה' ואינו יכול. נמצא "אשה כי תזריע", היינו האדם, הנמשך מהמלכות, אז "וילדה זכר".

איש נקרא הקדוש ברוך הוא שהתעוררות בא מלמעלה, אז "וילדה נקבה", היינו שזה נקרא אור נקבה. "מקבלת ואינה משפעת", כלומר כשנותנים לו התעוררות, הוא מקבל. וכשמפסיקים לתת, והוא עומד ומחכה, מתי יתנו לו התעוררות, אז "וילדה נקבה", כלומר מעבודה זו יכול להוליד רק אור שמקבלת ואינה משפעת.

חזרה לראש הדף
Site location tree