אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 622. ענין התגברות
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

622. ענין התגברות

וירא, כפר יבנה, תשכ"ד

ענין שאברהם הלך לשאול עצה על המילה, מבואר ב"שפתי חכמים", שהוא כדי לקבל יותר שכר על המצוה, וחשב בדעתו אולי יתנגדו לו.

ויש לפרש על דרך זה, דאברהם ראה, היות שיש לו מצוה, שיכול לקיים רק פעם אחת בחייו, היינו שיכול לתת יגיעה על מצוה זו רק פעם אחת, לכן עלה בדעתו עצה, שישאל לחבריו. ואם הם יתנגדו לו, אז יהיה לו יגיעה גדולה, בכדי להתגבר עליהם, ו"לפום צערא אגרא", ובשביל זה הכניס את עצמו לניסיון, בכדי לקבל שכר.

לכן אנו רואים מזה, שכל כך חביב היה לו לעשות רצון ה', שהיה כדאי לו להכניס את עצמו בניסיון, רק מטעם שהבין, שלעשות רצון ה' צריך להיות עם כוח התגברות. ומשום זה אנו, שאין אנחנו צריכים להכניס את עצמו לניסיונות, אלא שזה ענין יום יומית, שהעולם והסביבה מתנגדים לעבודת ה' ושאנחנו צריכים להתגבר עליהם, ולא להסתכל על מה שהם אומרים, ולהבין שזה לטובתנו, שהוא בכדי שנקבל שכר על זה.

ובזמן שבא איזה התנגדות לעבודה, אזי צריכים להיות בשמחה, משום שרק עכשיו יהיה מקום להרוויח שכר מרובה, כמו שהאדם הוא בשמחה, בזמן שהוא רואה, שיהיה לו הרבה להרוויח, ואין הוא מסתכל על היגיעה, אלא רק על השכר. כמו שכתוב אנו צריכים להתגבר בתורה ומצוות. ובזמן שיהיה לנו הפרעות, יהיה לנו שמחה, מזה שניתן לנו הזדמנות להרוויח הרבה שכר.

כמו כן בצדקה צריכים להתגבר יותר מכפי שהסביבה מחייבת, אלא כל אחד ואחד יתן יותר מכפי כוחו, שאז הוא בבחינת התגברות.

חזרה לראש הדף
Site location tree