אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 623. טהר ליבנו
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

623. טהר ליבנו

בית גמליאל, ויחי, תשכ"ד

"טהר טינוף מעשי, הן יאמרו מכעיסי, איה אלוקה עושי". ויש לשאול, איזו שייכות יש שהקדוש ברוך הוא יטהר מעשיו של אדם, ל"הן יאמרו מכעיסי".

והענין הוא מה שהמכעיסים אומרים, הוא מטעם, שלא רואים איך ההנהגה של הקב"ה היא בבחינת טוב ומטיב, אלא שהיא בבחינת הסתרה. ולמה היא בהסתרה, הוא מטעם שמטרם שהאדם בא לידי מצב של השפעה, היינו שכוונתו לשם שמים, אזי מוכרחת להיות ההסתרה. ורק לאחר שהאדם מטהר מעשיו, אז הקדוש ברוך הוא מתנהג עמו בבחינת השגחה גלויה. לכן אנו מתפללים לה', שיטהר את מעשינו, על דרך "לב טהור ברא לי אלקים". ולמה האדם מתפלל, שה' יטהר מעשיו, זה אינו מטעם, שהוא רוצה לזכות להשגחה גלויה, אלא מטעם לסתום את פיות המכעיסים.

חזרה לראש הדף
Site location tree