אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 627. חוק ומשפט (א')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

627. חוק ומשפט (א')

"באין מליץ יושר מול מגיד פשע תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט". יש לשאול, מהו המשמעות של דבר חוק ומשפט, שאנו מבקשים ממנו.

ויש לומר על דרך המוסר, שבזמן שהאדם רוצה לקבל עליו שיתקרב לה', אז תכף הוא מרגיש את פחיתותו ושיפלותו, שהוא כל הזמן היה דבוק בדברי הבל, כדרך כל העולם. ומה פתאום הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יקרב אותו יותר מבני דורו. וזה דומה לו לחוצפה יתירה מצדו. וזה "באין מליץ יושר מול מגיד פשע", בזמן שהבעל דבר מתחיל להגיד את חטאותיו ופשעיו, ואין לאדם האפשרות להמליץ עליהם, אז אנו מבקשים "תגיד ליעקב", היינו לנקודה שבלב, שהיא בחינת "עקב", שהוא בחינת מצוה שהאדם דש בעקביו. "דבר חוק", שחוק הוא ממנו יתברך, שלא ידח ממנו נדח, אם כן הפחות שבפחותים גם יתקרב לה'. ומדוע שיהיה כך, הוא בחינת חוק. אזי הוא מצד המשפט, שיקרב את הזמן במהרה בימינו אמן ונוכל להתקרב, תכף ומיד בשעת התפילה.

חזרה לראש הדף
Site location tree