אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 633. מגלה טפח ומכסה טפחיים (ב')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

633. מגלה טפח ומכסה טפחיים (ב')

"מגלה טפח ומכסה טפחיים". פירוש, מקודם היה הכל מכוסה, הוא בא וגלה טפח, ואחר כך כסה טפחיים. אם כן יש לשאול, הלא יותר טוב היה אם לא היה מגלה כלל, היות שהמקום שהוא גילה, אם היה מגלה טפח ומכסה טפח, אז היה דבר במצב כמטרם, שהוא גילה את הטפח. מה שאין כן אם גילה וכסה טפחיים, אם כן עתה יותר נסתר ממה שהיה מקודם לכן.

ויש לומר שמקודם לכן שהיה מכוסה, לא היו יודעים שהוא מכוסה, היינו שכאן נרמז רמז גדול, אם כן אם הוא היה מכסה את הטפח מה שגילה, היה הדבר מכוסה כמו טרם שגילה. אם כן מהו הרויח שגילה, ואם לא היה מכסה את מה שגילה, היה הדבר גלוי לכל דבר, ולא לכולם מועיל הגילוי.

לכן אם "גילה טפח וכסה טפחיים", אז ניכר שיש כאן כסוי, מה שלא הרגישו לפני זה. כלומר, שאם היה כמו קודם שגילה, לא היו יודעים שיש כאן כיסוי, כי בזמן שהאדם מרגיש שיש כאן כסוי, כבר יש כאן מקום אחיזה, שיעורר הכסוי זה באדם שמחפש עצות איך לגלות. וזהו על דרך, שהאדם צריך להאמין, שה' הסתיר עצמו מהתחתונים. אבל לא כל הכלל מאמין בה' שיאמרו שהוא הסתיר עצמו. נמצא, שמי שמאמין בהסתרה, כבר הוא מאמין בה'.

חזרה לראש הדף
Site location tree